Derfor rykket ikke politiet ut på trafikkuhellet i dag

Ublidt møte mellom en buss og en personbil blir forsikringssak, ikke politisak.