Derfor mener Kristin det er riktig å kutte tre senger på sykehjemmet: – For tidlig å si om noen mister jobben

Kristin Løchsen forsikrer at det ikke skal bli vanskeligere å få sykehjemsplass i Jevnaker. Det til tross for et forslag om å redusere med tre sykehjemsplasser.