Derfor må du betale for mye i kloakkavgift i år

Ringerikingene får i disse dager regningen for kommunale avgifter. Det at det har tatt lengre tid å få renseanlegget på Monserud i gang gjør at du betale for mye i år, men på litt sikt får du pengene igjen i form av lavere avgifter framover.