Onsdag ved 13-tiden er det flere brannbiler å se ved Tippen og gangveien mellom Tippen og Petersøya.

Årsaken er at Ringerike brann- og redningstjeneste har en øvelse i overflateredning. Det opplyser brannsjef Terje Reginiussen til Ringerikes Blad.