↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

902 14 153

Besøksadresse

Birchs vei 7 C/O Kim Tuvsjøen
3530 RØYSE
  1. Beskrivelse

Ringerike Landskap er et anleggsgartnerfirma i sterk vekst, og tilbyr et bredt spekter innen planlegging, opparbeiding av hage og utførelse av hagearbeid.

 

Vi har bl.a god erfaring og kompetanse med utførelse av brosteinsarbeid.

Forberedelse, utjevning av grunn, brostein, bygging og klarering av støttemur, samt ferdigstilling av gressplen.

Ved gjennomføring av denne type arbeid er det viktig for oss å ha en god og høy kvalitet på service og teknologi.

Det er av stor betydning for oss at våre prosjekt utføres funksjonelt og etter oppdragsgivers ønsker.

 

ANLEGGSGARTNER

Vi kan hjelpe deg med å ta vare på uteområder og parker.

Vår ekspertise ligger i drift og vedlikehold av parker, hager og rekreasjonsområder.

Vi tilbyr opparbeidelse av tomter, prosjektutvikling av uterom, levering av steinprodukter, anleggsarbeid m.m.

 

BELEGNINGSSTEIN

Steinlegging er blitt mer og mer vanlig i hager, på gårdsplasser, uteplasser og inngangspartier.

Vi kan i tillegg til ren montering tilby kreative løsninger som vil gi et annerledes og mer eksklusivt inntrykk.

 

STØTTEMUR

Støttemur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng.

Den kan være av forskjellige typer materiale, som stein, metall eller tre, og brukes ofte til å forbedre utearealene på eiendommen.