↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

480 88 634

Besøksadresse

Huginveien 16
3518 HØNEFOSS
  1. Beskrivelse

Vår målsetning er å gjøre vaktmester- og håndverkstjenester for boligselskap, privatpersoner, gårdeiere og næringsaktører så enkel og funksjonell som mulig. Bolig Assist består av altmuligmenn og kvinner med en allsidig bakgrunn, og vi engasjeres på timepris, eller på fastpris.

 

Bolig Assist AS er en løsningsorientert bedrift som utfører alle typer vaktmester- og vedlikeholdstjenester for borettslag, næringsliv, offentlig virksomhet og privatpersoner.

Vi jobber utifra en vaktmesterinstruks som vi setter opp sammen med kunde.

 

Drift og vedlikehold

Alle borettslag har en vedlikeholdsbehov av varierende omfang. Som fagkyndige snekkere kan vi utføre de fleste vedlikeholdsutfordringer dere måtte ha. Vi kan utføre, bistå eller styre prosjekter for borettslaget. Vi følger vedlikeholdsplaner som foreligger i borettslaget og/eller være behjelpelig med å utvikle planer.

 

Gartnertjenester / Grøntanlegg

Et ryddig og pent uteområde med frodige, velstelte hageanlegg gir et godt trivselsgrunnlag for utesesongen.

 

Små oppdrag, store oppdrag, vi kan løse enkeltsaker eller ta oss av det meste av driften og vedlikeholdet.

Bruk oss på helårsbasis eller timer dere bestemmer.