↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

932 11 439

Besøksadresse

Gamle Dalsveg 134
2032 MAURA
  1. Beskrivelse

Verktøysliping as er et slipeservice-firma som er rettet mot sagbruk og høvleri, møbelindustri, metall- og aluminiumsproduksjon, Byggentreprenør og skogsentreprenør og private.

 

Vi driver kjøp og salg av verktøy samt sliping og vedlikehold av skjærende verktøy som; HM sagblad, tømmersagblad, båndsagblad, huggerstål. Sag kjeder, prosessorkjeder, kjeder til sverdkappe, freser rep og omlodding verktøy.

 

Vi selger presisjonsverktøy som Kanefusa, Swedex, CMT. Samt produksjon av spesialverktøy tilpasset kundens behov.

 

Vi kjører serviceruter på østlandet hvor vi henter og leverer verktøy til sliping, Hadeland, Romerike , Dokka Raufoss, Gjøvik, Oslo, Hønefoss Hver 14. dag.

 

Valdres, Hallingdal og Eggedal hver 4. uke. Ønsker dere besøk av servicebilen?   Ring 9321 1439!