↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

928 23 177

Besøksadresse

Støaveien 91
3533 TYRISTRAND
  1. Beskrivelse

Sigrids Renhold AS tilbyr løsninger for renhold til private og offentlige virksomheter. Alle løsninger er fullstendig tilpasset den enkeltes behov, krav og ønsker. Godt renhold er en fornuftig og lønnsom
Investering.

Vi utfører bl.a:

  • Hovedrengjøring
  • Flyttevask
  • Vinduspuss
  • Daglig renhold

Sigrids Renhold AS har 20års erfaring med godt renhold både innen kontor- og instutisjonsrenhold samt hovedrengjøring.
Vi er medlem av Norsk Renholdsinstitutt (www.renholdsinstituttet.no) og har ansvars- og yrkesskadeforsikring.

Ta en titt innom: www.sigridsrenhold.com