↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

61 32 72 50

Vakt: 03100

Faks: 61 33 65 62

Besøksadresse

Storgata 34
2750 GRAN
  1. Beskrivelse

Hadeland Gjensidige Brannkasse er et lokalt forsikringsselskap som eies av sine kunder. Vi har forsikret hadelendinger siden 1855 og nesten halvparten av hadelendingene har et kundeforhold hos oss. Vi har et nært og godt samarbeid med Gjensidige Forsikring.
 
Hadeland Gjensidige Brannkasse er opptatt av å bidra til en tryggere hverdag for folk i Gran, Lunner og Jevnaker. Våre kunder nyter godt av flere typer skadeforebyggende tiltak. El- kontroll for privat - og landbrukskunder, brann- og innbruddsalarmer og montering av vannstoppventil er eksempler på dette.
 
Vi er opptatt av å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Derfor velger vi å bruke store deler av det overskuddet vi skaper sammen med våre kunder på å støtte kunst, kultur og idrett på Hadeland.
 
Vi er det eneste forsikringsselskapet med konsesjon for de tre hadelandskommunene som også driver virksomheten på Hadeland. Vi har lang fartstid innen bransjen og våre medarbeidere blir etter hvert godt kjent med sine kunder. Vi ønsker å være mest mulig tilgjengelig og du kan nå oss på nett, på telefon uten tastevalg og ved å besøke oss.
 
Du er hjertelig velkommen til å bruke oss slik det passer best for deg!
 
Vår visjon handler om skadeforebygging og gode relasjoner.
 
- Vi skal bry oss mest og trygge flest! -
 
Gjennom våre samarbeidspartnere Gjensidige Investeringsrådgivning og Gjensidige Bank dekker vi nå de aller fleste finansielle behov for privat- og landbrukskunder. Svært mange av våre kunder velger å bli helkunde når de ser hvilke fordeler dette innebærer.
 
Jeg håper å høre fra deg også!

 

Se vår Facebookside