Denne vil du få se mange av de neste årene

Av

Politiet med storordre på ny Mercedes.