Gå til sidens hovedinnhold

Den vanskelige sammenligningen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til Kåre Bech og innlegget «Rapport radbrekker Bane Nors framstilling» om Ringeriksbanen.

Vi forstår at du ønsker å sammenligne pris på nybygd jernbane pr. kilometer. Follobanen blir trukket fram.

Kilometerpris

Du deler totalsummen inn i en kilometerpris mellom Oslo og Ski.

Her er, til din informasjon, årsaker til at denne regnemåten nok ikke er beste bidrag til den gode og nyttige diskusjonen om Norges satsing på jernbane.

Follobaneprosjektet omfatter adskillig mer enn selve den 22 km lange nye banestrekningen Bane Nor bygger mellom Oslo og Ski, selv om den nye banen er det meste synlige publikumsproduktet.

Norges største infrastrukturprosjekt

Follobaneprosjektet omfatter bygging av 64 km nye jernbanespor. Integrert i det som er Norges største infrastrukturprosjekt, er blant annet nye spor for Østfoldbanen inn til Oslo S (gjennom en nybygd tunnel; Kongshavntunnelen) og ved Ski.

Les også

Rapport radbrekker Bane Nors framstilling | Kåre Bech

Betydelige utbedringer, konstruksjoner og oppgradering ved Oslo S er inkludert. Nye spor inn/ut fra Oslo S er samlet i nok en nybygd tunnel; den 600 m lange tunnelen under den viktige Middelalderparken.

Store summer har gått med til arkeologisk utgraving, et samfunnsansvar som inngår i prosjektet.

Det nye jernbanetilbudet, direktet og med halvert reisetid Oslo-Ski, går i en 20 kilometer lang tunnel som nå innredes med skinner og jernbaneteknikk.

To adskilte tunneler

Dette er den første lange jernbanetunnel med to adskilte tunnelløp, en for hurtig trafikk sørøstover og en for trafikk nordover.

Totalt omfatter tunnelanlegget som kalles Blixtunnelen, nær 40 km tunnel. Vi tar også med at Follobaneprosjektet rommer et helt nytt kollektivknutepunkt i Ski, som er en stor jernbanestasjon i norsk sammenheng.

I ditt innlegg nevnes en totalsum der du har lagt på litt ekstra. Sum for utbygging prisreguleres hvert år, og kostnadsrammen i 2021-kroner er nå 36,3 milliarder kroner.

Kommentarer til denne saken