Våre første tanker gikk til barna, Marianne og Espen, og til barnebarna. De som mistet en kjær pappa og bestefar.

Vi som gjennom alle disse årene har jobbet tett med Kjell vil minnes han i dyp respekt for hans store engasjement. Engasjementet gjaldt alle og enhver.

Spesielt var Kjell fra første stund som ordfører veldig opptatt av de svakeste i vårt samfunn. Ingen skulle bli oversett, alle skulle bli hørt og tatt på alvor. Selv om jobben som ordfører kunne være krevende og tok alle hans timer, hadde han alltid tid til en samtale med dem som ønsket det.

Kjell var en visjonær, og det var mange temaer og saker han kunne bringe på banen for å få fram synspunkter fra andre før disse ble lansert eller lagt bort. Men når han først hadde bestemt seg for en sak eller en idé, ble disse alltid godt dokumentert og argumentert for. Når slike saker, eller ideer, først kom, så man virkelig hvilken kunnskaper Kjell hadde på mange områder. Det kunne gjelde både på det menneskelige plan, som på det økonomiske/juridiske.

De viktigste sakene som han valgt å bringe på banen, var samarbeidsavtalen med de tre andre partiene, Høyre, Venstre og KRF og nedsalget i RIK til KLP. Begge disse sakene var for oss i AP tunge og vanskelige saker, og som nok mange var skeptiske til i starten, men som i ble vedtatt og som i dag, i ettertid, har vist seg å være bra for ringerikssamfunnet.

Selv om Kjell hadde forlatt ordførerstolen var han fram til det siste engasjert i det som rører seg på Ringerike. De siste diskusjonene med han hadde jeg bare noen få dager før hans død, alltid like engasjert. Gjennom alle de årene vi jobbet tett på hverandre var Kjell alltid opptatt av å få tilbakemeldinger etter de møtene vi hadde vært på – gikk det bra – kunne vi gjort noe annet/bedre? Når vi først hadde satt oss ned for å ta en prat, selv om det var sent på kvelden, hadde Kjell bestandig god tid. Når vi var ferdig med praten om dagens gjøremål, kom vi fort over i «gamle» opplevelser.

Alt det Kjell har opplevd gjennom sine år, alle de personene han har møtt gjennom sitt virke og ikke minst, særlig i det siste, alle hans opplevelser med barn og barnebarn på gården i Bagn, har vi fått høre om. Kjell hadde en fantastisk hukommelse og likte veldig godt å få lov til å fortelle om disse erindringene. Eller hans andre store lidenskap, biler.

Den personen Kjell var minst opptatt av var seg selv. Han satt alltid alle andre først. Ingen pomp og prakt der nei. Kjell var en veldig samlende person. Alle skulle bli hørt og få komme med sine synspunkter før beslutning ble tatt. Selv om Kjell satt inne med veldig stor kunnskap på mange områder skulle det eller måtte det bli et vedtak eller beslutning som alle kjente seg igjen i.

Vi kommer til å savne Kjell, hans store engasjement og hans innflytelse på Ringerikes framtid.

Vi lyser fred over Kjells minne.

LES UTGAVEN: Kjell B. Hansen (1957-2020)

FLERE MINNEORD:

LES OGSÅ: