Den norske kirke fjerner udøpte barn fra medlemsregistrene

Av

119.000 udøpte barn står oppført som tilhørige i Den norske kirkes medlemsregister fordi en foresatt er medlem av kirken. Ved nyttår fjernes de fra listene.