Heggen barnehage er eneste kommunale barnehage med toppscore (4,9 poeng) i en undersøkelse blant foreldre i 2019. Undersøkelsen er utgitt 25. februar 2020. (Mobiltelefoner bør vendes horisontalt for å se hele tabellen.)

LES OGSÅ: Håp om at Heggen barnehage kan bestå | Bjørg Sonja Kristiansen

Heggen Barnehage har godkjent 50 plasser for barn fra 0 til 6 år.

Barnehagen har et idyllisk nærmiljø som er lagt til rette for utforskning og turer i skog og mark.

Gode turmuligheter

Gode turmuligheter og opplevelser rett utenfor dørstokken. Godt innemiljø med tilgang til egen gymsal for aktivisering på de kaldeste og våteste dagene.

Trygge trafikkvennlige omgivelser er også en del av det barnehagen kan tilby.

Les også

«Fremskritt» i vrangstrupen? | Ivar Gunnar Lia

Heggen barnehage er nært beliggende til Heradsbygda, der det er bosatt mange barnefamilier med behov for barnehage i nærområdet. En kjøretur fra barnehagen ned til Hønefoss er gjort på 10 minutter.

Kommunen trenger barnehagen, da det ikke er barnehageplass der barnefamilier bor. Det kan da ikke være et bra klimatiltak å måtte kjøre milevis for å kunne få levert i barnehage.

LES OGSÅ: Vil politikerne kvele bygdene? | Egil Jansson

Det framgår av kommuneplanen at det skal arbeides for økt tilflytting til Ringerike. Samtidig kan en på kommunenes hjemmeside se at de per dags dato kun har en kommunal barnehage med ledig plass for barn under 3 år.

Hvordan skape vekst?

Hvordan skal vi få noen til å etablere seg i Ringerike når vi ikke har barnehageplasser og tilby?

Det skal ikke være nødvendig og måtte ta ut ulønnet permisjon i et lengre tidsrom, og tape både lønn og pensjonsrettighet fordi kommunene har et dårlig barnehagetilbud der barnefamiliene bor.

Det at vedtaket om nedleggelse av Heggen Barnehage er fattet ut fra påstander om ledige barnehageplasser og en feilaktig tilstandsrapport, gjør hele saken er betenkelig.

Kan virkelig kommunestyre stå inne for sin behandling av denne saken, så er min tillit til det sittende kommunestyret nådd bunnpunktet.

Hvis kommunen skal møte befolkningsveksten – hvorfor legge ned en meget velfungerende barnehage som er i toppsiktet i kommunen?

Er Ringerike kommune virkelig et bedre sted å bo?

Les også

– Skremmende saksbehandling