Dette er en bevisst fordreining av virkeligheten fra Senterpartiets side som jeg vil ta sterkt avstand fra.

LES OGSÅ: Vil Arbeiderpartiet overkjøre innbyggerne og overse feil?

De demokratiske prosessene som har ført fram til alle flertallsvedtakene for godkjennelse av detaljreguleringen, inkludert områderegulering Hønefoss (byplanen), er viktige utgangspunkter som ikke må fornektes.

Tar alvorlig feil

Senterpartiet tar for alvor feil her, og det kan være fristende å spørre tilbake om det faktisk er slik at det er Senterpartiet som vil overkjøre demokratiet ved å underkjenne folkevalgtes demokratisk fattede flertallsvedtak.

Som ordfører har jeg naturligvis ikke unnlatt å legge merke til det brede engasjement denne saken har fått i avisens diskusjonsspalter.

Les også

Vil Arbeiderpartiet overkjøre innbyggerne og overse feil?

Dette engasjementet er bra, og det viser at svært mange ønsker å bidra i en sak som betyr mye for dem. Enden det er på den ene eller andre siden av frontene i denne saken.

Heier på saklige debatter

Det er bra med engasjement fra innbyggerne. Jeg heier på gode saklige debatter og diskusjoner, enten det er i kommunestyret, lokalavisen eller i sosiale medier.

Men det er ikke alle diskusjoner som foregår verken på en måte, eller med det faktagrunnlaget som kan forventes og som er ønskelig.

Til syvende og sist er det opptil oss folkevalgte å sette oss inn i sakene som legges fram til beslutning, slik at vi kan gjøre oss opp en mening og fatte en kvalifisert beslutning som vi kan være trygge på, og som vi mener er den beste beslutningen.

Flertallsvedtak

Slike beslutninger blir fattet gjennom flertallsvedtak i demokratisk valgte organer, i tråd med lover og regler. Både beslutningsgrunnlaget og prosessene som ligger til grunn for vedtakene forholder seg til lover og regler. Dette er tilgjengelig for alle, selv om man verken er folkevalgt eller politiker.

Senterpartiet forsøker i realiteten å så tvil om demokratiet fungerer. Dette gjør de ved å påstå at beslutningene som tas, er en overkjøring av innbyggerne.

Jeg synes dette er en alvorlig og bekymringsfull tilnærming fra partiet. Det er alvorlig da de hele tiden tar omkamper og benytter denne retorikken i sin representasjon i folkevalgte organer.

Styrer på vegne av folket

Vi må huske på at et representativt demokrati legger til rette for at folket stemmer direkte ved valg, og de representantene som velges, styrer på vegne av folket.

Jeg mener demokratiet og beslutningsprosessene fungerer godt i Ringerike kommune, og jeg vil at innbyggerne skal være trygge på det.