Gå til sidens hovedinnhold

Demokrati, vei og jernbane | Bjørn Geirr Harsson

– I demokratiets uskrevne regler er det slik at når en beslutning er tatt, er diskusjonsperioden over.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Både Kårs Bech og Eva Bekkelund-Eriksen har gått til angrepmitt innlegg om demokrati, vei og jernbane. Men jeg tror ikke de har oppfattet hovedbudskapet i artikkelen.

Jeg skrev jo at kritiske innlegg som deres er ønskelig i en demokratisk prosess, så lenge prosessen er i en forberedende fase, det vil si før en viktig beslutning tas. Da er det viktig at alle argumenter og mest mulig informasjon kommer fram, slik at beslutningen kan tas på et solid grunnlag.

Men i demokratiets uskrevne regler er det også slik at når en beslutning er tatt, da er diskusjonsperioden over.

Flertall og mindretall

Hvis en beslutning er tatt med et flertall og et mindretall bak, så må mindretallet akseptere at det her er et flertall som har fått gjennomslag for sitt syn.

Les også

Om demokrati og beboere i Hole | Bjørn Geirr Harsson

Når det gjelder en så viktig sak som vei og jernbane (FRE16) gjennom vår kommune, er det forståelig at mindretallet kan føle vedtaket som smertelig, for det får store konsekvenser for vårt lokalsamfunn.

Men i saken om FRE16 har det norske storsamfunnet gjennom en demokratisk prosess i Stortinget vedtatt traseer, og kommunestyrene i Hole og Ringerike har gjennom demokratiske prosesser godkjent dem.

En vurdering bak

Bak disse vedtakene ligger en vurdering fra flertallet om at nasjonen Norge på sikt vil ha større fordeler enn ulemper ved å gjennomføre vedtaket. Mindretallet har full rett til å hevde noe annet.

Men vedtaket er demokratisk vedtatt, og det betyr at mindretallet ikke har nådd fram med sine argumenter. Slik er demokratiet med sin styrke og sin svakhet.

Demokratiet er ikke en perfekt styringsform. Men spørsmålet er om det finnes en styringsform som kan fungere bedre? Når beslutning er tatt, er diskusjonstiden forbi.

Kverulering

Dersom noen i mindretallet fortsetter diskusjonen som om intet vedtak var gjort, vil mange oppleve det som kverulering.

De som fortsetter diskusjonen på denne måten, vil neppe like betegnelsen. Men for mange oppleves det slik.

Les også

Vil du være med og ta vare på mennesker og miljø, Harsson? | Eva Bekkelund-Eriksen

Jeg tror at vi som lokalsamfunn er mer tjent med å sette alle krefter inn på å få vei og jernbane så skånsomt som mulig gjennom vår kommune, framfor å argumentere mot storsamfunnets beslutning.

Siden Bekkelund-Eriksen trakk inn min tid i lokalpolitikken, kan det nevnes at jeg kom inn i kommunestyret i 1987 og var med i tre perioder, hvorav to også i formannskapet. På den politiske agendaen fikk vi tidlig saker knyttet til vei og jernbane gjennom Hole.

Etter bortimot 20 år med diskusjoner og utredninger ble det omsider vedtatt traseer gjennom bygda.

Var først motstander

Da jeg første gang ble presentert for ny E16 gjennom Hole, var jeg motstander av forslaget, fordi jeg mente en firefelts vei ville skjære drastisk gjennom bygda vår.

Men jeg skiftet raskt mening ut fra følgende resonnement: Så langt vi kjenner historien har en hovedvei mellom Oslo og Bergen gått gjennom Hole.

Hvis storsamfunnet gjennom stortingsvedtak ville bygge en firefelts vei, hvordan skulle vi forklare for folk i nabokommuner at hovedveien i historisk tid har gått gjennom Hole, men blir den utvidet til en firefelts vei, da må den legges gjennom en annen kommune.

Min erfaring som lokalpolitiker var at det politiske livet fungerte demokratisk i Hole, og kommuneadministrasjonen gjorde en god jobb ut fra de ressurser som var tilgjengelige.

Hole i øvre sjikt

Det at Hole kommune gjentatte ganger har ligget i øvre sjikt på nasjonale tester av kommunale tjenester, viser med tydelighet at vår kommune fungerer meget bra for de aller fleste innbyggere.

At også Hole, som alle andre kommuner, har sitt forbedringspotensial, er helt naturlig.

Med dette innlegget er debatten avsluttet fra min side. Jeg har forsøkt å skissere noen viktige prinsipper i demokratiet, slik de oppfattes av folk flest.

Disse prinsippene bør også gjelde for beslutningen om vei og jernbane gjennom Hole og Ringerike.

Kommentarer til denne saken