Roar Hammerstad (Ap): Rekrutteringen av rådmann i Jevnaker

Roar Hammerstad, leder i Jevnaker Arbeiderparti.

Roar Hammerstad, leder i Jevnaker Arbeiderparti. Foto:

Av
DEL

MeningerSom leder av Jevnaker Arbeiderparti har jeg i dag mottatt en rekke henvendelser om partiets synspunkter på prosessen i Jevnaker kommune og valg av konsulentfirma til å bistå i rekrutteringsprosessen med ny rådmann.

BAKGRUNN: Rådmannens nye arbeidsgiver skal finne hennes etterfølger

Jevnaker Arbeiderparti mener at prosessen med valg av Skagerak consulting er svært uheldig og skaper grunnlag for å så tvil om habilitet.

Skagerak consulting burde aldri vært invitert til å komme med tilbud, siden nåværende rådmann har en avtale med selskapet om å inngå i et jobb-samarbeid fra det tidspunktet hun slutter i Jevnaker kommune.

Jevnakers rådmann er soleklart inhabil i denne saken.

Det følger av lovbestemmelser at da er også samtlige ansatte i Jevnaker kommune inhabile i saken. At HR-sjef John Steinar Granheim har vært benyttet i å sammenstille innhentede tilbud fra fem firmaer og vært involvert i oversendelse og dialog med innkjøpssamarbeidet for Hadeland ved Gran kommune, samt sendt bekreftelse på endelig valg av rådgivningsfirma er etter vår mening uheldig og ikke innenfor lovens ramme.

Det formelle ansvaret for at prosessen med valg av rådgivningsfirma er gjort riktig er opp til et valgt ansettelsesutvalg. Kommunestyret har oppnevnt dette utvalget på 5 personer til å forestå prosessen med å finne fram til hvem som skal innstilles som ny rådmann i kommunen, og gitt dette utvalget fullmakt til å gjøre denne jobben. Utvalgets sammensetning er:

* Lars Magnussen (Ap) – leder

* Geir Olsen (H)

* Anne Paulsen (SV)

* Bjørn Andreassen (Fagforbundet)

* Beate Dyraas (Utdanningsforbundet)

Jevnaker Arbeiderparti vil normalt ikke bli involvert i denne saken før det foreligger en tilsettingssak til kommunestyret en gang i løpet av høsten. I denne saken vil vi oppfordre ansettelsesutvalget om snarest å vurdere habilitetsbestemmelsene i denne saken på nytt og få prosessen innenfor lovens krav.

Artikkeltags