Gå til sidens hovedinnhold

De største utfordringene løser vi i fellesskap | Adrien Lenerand (H)

– I dag finnes det altfor mange kommuner som ikke kan tilby gode nok tjenester til innbyggerne sine.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det fører til at flere heller flytter fra kommunen sin, og velger å jobbe i sentrale strøk istedenfor.

Skal vi forhindre denne sentraliseringa må vi fortsette sammenslåingen og maktoverføringen til kommunene – ikke det motsatte slik Senterpartiet hevder.

Utfordringene er store for Distrikts-Norge i tiden framover. Vi skal blant annet nå klimamålene våre, redusere de økonomiske forskjellene og samtidig sørge for å håndtere eldrebølgen, uten at det går på bekostning av livskvaliteten og levestandarden vår.

Dette kommer til å kreve mye av oss.

Gir mer ansvar til kommunene

Derfor var noe av det viktigste Høyre gjorde da vi kom i regjering å styrke kommuneøkonomien og gi mer ansvar over til kommunene. Så langt har vi klart dette ved å slå sammen noen av de mest sårbare kommunene, og gi mer penger til kompetansehevende tiltak i kommunale barnehager, skoler og eldreomsorgen.

Dette har vært viktig for å sikre lik tilgang til gode tjenester, uavhengig av hvor man bor.

Imidlertid er det fortsatt slik at bostedsadressen din har noe å si for tjenestene du mottar, og ofte er det de mindre kommunene som er de mest utsatte.

Flere kommuner?

Da hjelper det fint lite at venstresiden ønsker flere kommuner med færre innbyggere. Dette vil kun føre til at ulikhetene mellom kommunene vokser, og at de mer ressurssvake kommunene mister sin arbeidskraft til de mer sentrale strøkene.

Senterpartiet liker ofte å kritisere kommunereformen som regjeringens «sentraliseringspolitikk».

Det de unnlater å svare på derimot er (1) hvilke virkemidler de mener er mer effektive for å forhindre fraflytningen fra kommunene, og (2) hvilke tiltak som skal redusere ulikhetene mellom kommunene i like stor grad.

Fordi sentraliseringstrendene har pågått lenge – selv da Trygve Slagsvold Vedum satt i regjering var dette tilfellet. Da er det også på sin plass at Vedum og Senterpartiet gir oss et ærlig svar på hvordan de vil løse utfordringene Distrikts-Norge står overfor – et Distrikts-Norge med færre innbyggere og mindre kommuner.

Store og attraktive kommuner

Høyre mener at løsningen er det motsatte; vi trenger større og mer attraktive kommuner. Det sier seg selv at i en kommune med kun 300 innbyggere, er det vanskeligere å få tak i gode helsesykepleiere, et godt barnevern, og dyktige lærere.

Dermed vil også en reversering av kommunereformen først og fremst gå utover de aller mest sårbare. Det er alt fra de eldre på sykehjemmene, barn som har hatt en tung oppvekst, til elever som sliter med høyt fravær på skolen.

Vi må anerkjenne at det er hvordan vi håndterer utfordringene vi står overfor som definerer oss – ikke hvor grensen til kommunen vår ligger.

Vi kan ikke la identitet og bostedsadresse diktere hvordan eldreomsorgen, klimapolitikken og utdanningen vår skal se ut.

Skoler og eldreomsorg

Derfor vil Høyre ha større og mer bærekraftige kommuner. Slik skaper vi verdens beste skole, verdens beste eldreomsorg og en mer bærekraftig klimapolitikk.

Slik skaper vi et Distrikts-Norge på sitt beste!

Kommentarer til denne saken