Gjennom lokalavisen stiller Ivar Gunnar Lia spørsmål om hvorfor det ikke er ordføreren som fronter banesaken.

Det er naturligvis legitimt å spørre om dette, selv om spørsmålet inneholder noen gale forutsetninger.

Men spørsmålet gir meg en god anledning til å forklare hvordan det jobbes med banesaken fra Ringerike kommunes side, og på hvilke arenaer vi er representert i denne jobben.

Ulike roller

Jeg skal forsøke å forklare dette uten å virke belærende. Men for å gjøre det, er det avgjørende å forstå de ulike rollene som inngår i arbeidet.

I spørsmålsstillingen i det første spørsmålet er det en sammenblanding av rollen til et politisk parti og rollen til en ordfører.

Ordføreren er som riktig beskrevet, kommunens øverste politiske leder, og er gjennom det ordfører for hele kommunen og hele kommunestyret.

En ordfører er ikke først og fremst partipolitiker som ordfører, og det er heller ikke partiet som bestemmer hvordan jeg som ordfører skal organisere arbeidet på vegne av kommunen.

Som ordfører representerer jeg altså hele kommunestyret, og i banesaken står kommunestyret nesten samlet. Det er jeg glad for. Ringeriksbanen og ny E16 er svært viktig både for kommunen og regionen. Dette er Ivar Gunnar Lia og jeg helt enig i.

LES OGSÅ: Siv Jensens løfte til Frederik: – Dette E16-krysset må vi bare få på plass

Kommunikasjon og påvirkning

Så tilbake til hvem som fronter eller representerer kommunen i banesaken.

Dette er et arbeid som i stor grad består av kommunikasjon og påvirkning rundt våre interesser, og foregår på en lang rekke arenaer både administrativt og politisk.

De som representerer Ringerike kommune i dette, gjør alltid det på vegne av ordføreren.

Les også

Rot i rådhuset?

Det er mange ekstremt viktige prosesser som går, og det er viktig å holde trykket oppe nå i innspurten, derfor er vi avhengig av å være flere som gjør jobben.

Siden arbeidet pågår på såpass mange og ulike arenaer samtidig, vil det variere hvem det er som framstår som å fronte banesaken.

Prioriterer dette høyt

Det er ingen tvil om at jeg som ordfører prioriterer dette arbeidet høyt. Byggingen av Ringeriksbanen og ny E16 er noe av den viktigste forutsetningen for vekst og utvikling for vår region.

Derfor jobbes det med dette både i regionen, på myndighetsnivå og på ulike politiske nivåer for å nevne noen. I de aller fleste tilfeller er dette i roller som representant for Ringerike kommune, men det hender også at det jobbes mot respektive partier og regjeringsapparatet.

I denne sammenheng har det vært svært nyttig å kunne benytte Dag Henaug, da han har hatt gode og veldig nyttige kontakter inn mot regjeringen.

Dette har han gjort både som representant fra Ringerike kommune, men også som partipolitiker utenfor rollen som varaordfører.

Det viktigste er å nå målet

Så til slutt. Når rollene er tydelige, og de etterleves som de skal, er det ikke så viktig hvem som holder i stafettpinnen over målstreken, og hvem som synes best.

Det viktigste for både nåværende og framtidige innbyggere er at vi gjør det vi kan for å oppnå målet.

Nemlig realiseringen av Ringeriksbanen og ny E16!