Ungdomsplassen er et kommunalt tilbud for dem som ønsker noen å snakke med, eller som ønsker kontakt med kommunale tjenester.

Lokale politikere og administrasjonen i Ringerike kommune har samarbeidet med lokal ungdom, og nå er det nye samlingsstedet blitt en realitet. Ungdomsplassen, som har tilhold i City-gården, skal testes ut året.

LES OGSÅ: Vi trenger flere gratis fritidstilbud for oss unge i Hønefoss | Helene Mala Haga

Ensomme unge

Undersøkelsen Ungdata fra 2017 viser at ensomhet er et problem blant ungdom i Ringerike kommune. 10 prosent av ungdommen kan fortelle at de ikke har en eneste venn å betro seg til eller å være sammen med på fritiden.

– Vi gleder oss, og vil jobbe for at Ungdomsplassen skal være et levende møtested og en dør inn for de unge, sier Kiahma Whelan.

Ungdomsplassen vil være åpent tre kvelder i uken.

LES OGSÅ: Nå har Mats, Miroslav og Nikolaj fått en mann å snakke med: – Tror han skjønner oss bedre

Prøveprosjekt

– Ungdommene opplever det kommunale hjelpeapparatet som stort, uoversiktlig og komplisert å forstå. De vet ikke hvilke tjenester som tilbyr den typen hjelp de ønsker seg. Ungdom har et stort behov for å snakke med trygge voksne og trenger hjelp til å finne den hjelpen de trenger, informerer prosjektleder Kiahma Whelan for Ungdomsplassen.

LES OGSÅ: – Vennskap er viktig for selvfølelsen og den psykiske helsen

Unge savner et sted å treffe jevnaldrende, hvor de kan delta på meningsfylte aktiviteter og ha mulighet for å slå i hjel litt tid.

Tilbudene på Ungdomsplassen skal være styrt av de unges behov og ønsker for fritiden sin. For eksempel kurs og aktivitetsgrupper, gratis kveldsmat og prat, foreldremøter og arrangementer og events.

 

Temakvelder

Andre temaer kan være for eksempel karriereveiledning, kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barnevernstjenesten, psykisk helse, oppfølgingstjenesten og forebyggende politi.

Undersøkelsen viser også at ikke alle ungdommer i Ringerike er fornøyd med lokalmiljøet sitt.

Guttene er generelt mer fornøyd enn jentene, men tendensen er at ungdommer på ungdomsskolen blir mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt jo eldre de blir.

LES OGSÅ: 16 prosent av ringerikingene har psykiske lidelser