– Personvernet er så langt vi kan se ivaretatt, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet i en pressemelding etter at den nye appen ble lansert mandag.

Datatilsynet har vært i dialog om vurderingene som er gjort i forkant, og har blant annet sett risikoanalysen.

– Så langt er det vi har sett bra. Foreløpig har vi ingen grunn til å reagere, sier Thon i en pressemelding.

Datatilsynet reagerte på den forrige appen ettersom de mente løsningen var i strid med personvernregelverket, både fordi den brukte inngripende teknologi (GPS) og at appen hadde flere formål.

Det endte med at tilsynet la ned forbud mot datainnsamling i appen, noe som førte til at myndighetene i juni slettet alle data fra appen.