Danset med brann-bjørnen i Søndre park: – Barna har vært veldig flinke til å øve

Denne uka får barna i Ringerikes barnehager danse og synge med brannvesenets egen bjørn, Bjørnis. Venesa (4), Akhmad (5) og Emilie (5) har også lært seg hva de skal gjøre hvis brannalarmen går i barnehagen.