Da skogen ble hogd dukket det opp en vei: – Nei, det er ikke en omlegging av E16

Den ligger der nesten parallelt med E16. Strekningen rett nord for Hallingby er spor etter svunne tider.