Torsdag 4. juni faller avgjørelsen om Heggen barnehages eksistens.

Det er å håpe at de folkevalgte i Arbeiderpartiet og Høyre vil stemme individuelt og ikke rent partimessig, og gjør de det, som de selvsagt bør gjøre, så kan det hende at fornuften seirer og at de 1.000 protestene mot nedleggelse vil bli tatt til følge!

Eller blir det slik som de største partiene på Ringerike har handlet i saken om nedleggelse av Hønefoss skole.

Jeg er imidlertid redd for at partilederne får bestemme, og da kan nok begge tilfellene ende med nedleggelse.

Det er en skam for Ringerike kommune om begge disse viktige sakene ender med nedleggelse.