Gå til sidens hovedinnhold

CO₂-krise, eller biologisk krise? | Jo Heringstad

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Vi står ikke ovenfor en CO₂-krise, men en biologisk krise», skriver alderspensjonist Erling Kongshaug, som konklusjon i langt innlegg datert 10. juli.

Han har rett i at artsmangfoldet på denne planeten har avtatt i senere tid. Dette skyldes dels at det nå har blitt veldig mange mennesker; men mest velstandsutvikling: Det begynner nå å bli vanlig å reise langt med fly. Ikke bare til land ved Middelhavet, men også til virkelig fjerne land som Thailand!

«Flyskam» er uttrykk for at nettopp lange flyreiser «belaster» biosfæren mer enn nesten alt annet vi foretar oss: De fleste tenker på store fly som store «produsenter» av CO₂ og andre avgasser. Det er mindre kjent at det «investeres» høyverdige og energikrevende materialer, når nye fly bygges: Materialer som ellers kunne blitt lette og likevel solide tråsykler eller elsykler.

Det synes som Kongshaug ikke helt forstår CO₂-problematikken: At det globale utslippet økte 2 prosent fra 2017 til 2018, og at kurven som viser CO₂-innholdet i atmosfæren da ble enda litt brattere! Drivkraften «bak» denne utviklingen er ikke lengre «gamle» industriland, som nå legger om fra kull til naturgass: Drivkraften har nå blitt til dels folkerike land, som vi har kalt utviklingsland men som nå industrialiseres. India – så vel som Kina – bruker kull som energigrunnlag for sin industrialisering, så det blir store utslag også på globale statistikker!

Det er lett å spå at hele verden vil industrialiseres i løpet av dette århundret, og at den globale folkemengden vil bli ca. 11 milliarder ved neste århundreskifte, som FNs prognose antyder. Det blir neppe særlig vanskelig å skaffe mat til 11 milliarder mennesker, hvis nye generasjoner klarer å opprettholde og dessuten utvide de produktive jordbruksarealene. Dette er avhengig av at klimaet generelt og særlig vannforsyningen ikke kommer ut av kontroll: Så langt ser det ut til at det som kalles global oppvarming også blir mer ujevn nedbør, så det blir både hardere tørke og større flommer heretter enn hittil!

Noen kaller de som nå drar nordover i Afrika og prøver å komme til Europa «klimaflyktninger». Disse flykter vel fra mye elendighet i dysfunksjonelle stater; men de er også forvarsel om det som vil komme, med både stor befolkningsvekst og negative klimaendringer i store deler av Afrika! Klimautviklingen er den ene av de to største globale utfordringene i dette århundret. Den andre er – som i mange århundrer før – fattigdom!

Kommentarer til denne saken