Halvparten av medlemmene er nye medlemmer, og halvparten av dem har sittet en eller flere perioder før.

Kirkeverge Julie Ulven synes at rådet har fått en veldig fin miks av erfarne og nye medlemmer.


Det nye rådet

Anne Hurum (ny).

Christian Grønsleth (ny).

Svein Solheim.

Sevat Lappegard (ny).

Mari Hafnor.

Noralv Holm.


Varamedlemmer

Mari Lien.

Ingeborg Høy (ny).

Christin Strøm.

Gerd Jakobsen (ny).