Bli med Kistefos-eieren på rundtur i hans nyeste attraksjon.