Cecilie får fortsette med helsehotell på Sundvollen: Koster kommunene 10 mill. kroner

Sundvolden hotell vil fortsette å huse eldre beboere i «helsehotellet» videre. Nå forlenges leieavtalen fram til midten av juni.