Det er liv og røre i Onsa­ker­vika når Ringe­rikes Blad stik­ker innom for å ta tempen på cam­ping­plas­sene der. På den store sand­stranda kryr det av glade bade­gjes­ter i alle aldre som smiler og ler i sola.

– Jeg anbe­fa­ler alle å ta en tur hit! Bading er det beste! sier Thor­vald Rud-Müller (13).

Han er her på dags­tur sammen med Maria Ørpen San­ne­rud (12) og Selma Marie Drægalid (13). De reiser hit ofte for å bade og har hvert fall vært her 50 ganger, konstaterer Rud-Müller.

– Det er så mye å gjøre her! God plass og vannet blir fort varmt, sup­ple­rer Drægalid.

Gjes­ter fra fjern og nær

Ellen Holm rusler langs veien på Odin Cam­ping sammen med hun­dene sine Happy og Lucky. Hun er fra Asker og har hatt cam­ping­vogn ved Tyri­fjor­den i tre år.

– Vi stor­tri­ves her! Det er så mange tri­ve­lige folk, og Røyse er kjem­pe­flott, sier hun.

Svein og Mette Tangen har også tatt turen, sammen med bar­ne­barna Julie (6) og Jesper (3).

– Det passer fint med en snar­tur med bobi­len hit. Det er fint for de små at det ikke er så langt, sier Svein, som kommer kjø­rende fra Jevn­aker i dag.

Fast­bo­ende

Det er ikke bare som­mer­tu­ris­ter som nyter sola ved Onsa­ker­vika. Robert Belgum har hatt cam­ping­plas­sen som bosted det siste året.

– Det er så hyg­ge­lige folk her! Det kan jo hende iblant at noen spil­ler litt høy musikk, men det gjør jeg jo selv også inn­imel­lom, sier han og flirer.

Nevøen Adrian (5) koser seg også. Han har ikke testa bade­van­net ennå i dag, men på spørs­mål fra Ringe­rikes Blad om han ikke skal gjøre det, er beskje­den klar:

– Jeg vil bade! sier han og kikker bedende på onke­len sin.


Tot­nin­ger på tur

Mats Solli har også tatt turen med ste­søn­nen sin Tobias Eng Andersen (10) og dat­te­ren Tiril, som ikke er mer enn et halvt år.

– Vi kom hit fra Gjøvik i titida i går kveld, for­tel­ler han.

Tobias er en ivrig bader og var ikke sen om å teste vannet ved ankomst.

– Han hoppa rett uti da vi kom i går kveld, og så igjen med det samme vi sto opp, sier Solli.

– Jeg har dødsa og tatt frontflip! sier Eng Andersen og tar sikte på vannet igjen.