I den forbindelse vil jeg også henvise til et meget bra innlegg fra Lise Bye Jøntvedt i avisen tirsdag.

Formannskapet fulgte rådmannens innstilling og anbefaling om at fasaden burde bevares. Dette til tross for at Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning gikk inn for det motsatte i sin anbefaling. Men så kunne vi lese at Hovedkomiteen i formannskapsmøtet plutselig snudde om og anbefalte bevaring istedenfor rivning uten at det ble gitt noen grunn til denne helomvendingen!!

Det har vært mange innlegg i avisen om utviklingen av Hønefoss - både om ønske av flere sentrumsnære bo-enheter og bevaring av bl.a. Petersøya som friluftsområde.

Derfor var det svært overraskende at formannskapet med et pennestrøk satte foten ned for bygging av leiligheter på gamle handelsskolen.

For jo flere alternative boenhetsmuligheter som blir avslått, jo større blir presset på friluftsområdene - deriblant Petersøya.

Iflg. innlegget fra Lise Bye Jøntvedt går det fram følgende av saksdokumentene: «at det muligens vil bli vedtatt en hensynssone for kulturminnevern i området, og at kommunen derfor bør vente på om det blir slik før det vedtas noe om utbygging».

Stort mer ullent går det vel neppe an å uttrykke seg i en så viktig sak!! Og dette kan vel neppe være den eneste grunnen til å avslå utbygging.

Jeg - og flere med meg - har derfor følgende spørsmål til rådmannen/formannskapet:

Hvilke ytterligere kriterier var det rådmannen/formannskapet la til grunn for avslaget om utbygging av nevnte område i motsetning til hva  Hovedkomiteen kom frem til i sin første anbefaling?

Hva var grunnen til at Hovedkomiteen forandret mening i formannskapsmøtet?

Har andre fag-etater uttalt seg i saken som støtter rådmannens innstilling om fredning?

Utbyggingen av blant annet gamle handelsskolen vil være med på å lette presset mot utbygging av friluftsområdene våre- som i aller høyeste grad bør bevares. Har politikerne overhodet tatt en slik vurdering med i avgjørelsen når de nå freder fasaden på handelsskolen?

Politikerne i Ringerike er usedvanlig tause i diskusjonen om utviklingen av Hønefoss som by og bevaring av friluftsområdene. Det kunne vært ganske interessant å få flere av dem på banen.

LES FLERE SAKER OM BYUTVIKLING