Det har vært flere som har reagert på formannskapets meningsløse vedtak om å nekte Jan Solberg å rive Hammerbrogaten 9 (den gamle handelsskolen) i forbindelse med hans interessante utbyggingssprosjekt som vil gi mange leiligheter.

Steinar Larsen, som er medlem av Hovedkomiteen for areal- og miljø, skjønner ikke kuvendingen som ble gjort da saken kom opp i formannskapet.

Lise Bye Jøntvedt, min tidligere journalistkollega i Ringerikes Blad, har et velskrevet innlegg og kronen på verket ble etter min mening satt av Ringerikes Blad i lederartikkelen onsdag. Med tittelen «De siste hvetebrødsdagene» settes tingene på plass, og den bør leses nøye av både saksbehandlere og politikere.

Hvis ikke politikerne som gjorde vedtaket som førte til at Hammerbrogaten 9 i dag fremstår som en skremselsbygg med tildekkede vinduer, forstår hva galt de har gjort, er det noe som mangler. Hva det er, må den enkelte tenke gjennom selv!

Jeg er noe forundret over at varaordfører Runar Johansen (H), i skrivende stund, ikke har svart på et par spørsmål jeg stilte ham i mitt første innlegg. Hvis varaordføreren velger å feie slike spørsmål under teppet, har han lagt lista for høyt og overser grasrotas meninger.