Ringerike skal være et av de mest spennende vekstområdene på Østlandet.

I lys av debatten om vei, bane og høyhus i Hønefoss, og etablering av ny næringsvirksomhet, ønsker jeg å slå et slag for de gode, etablerte landbruksnæringene på Ringerike.

Ringeriksbanen

Vei og bane på Østlandet er ikke et nytt fenomen. Med Ringeriksbanen på plass vil ikke Hønefoss by være nærmere Oslo enn regionhovedstadene Ski i Folloregionen eller Lillestrøm på Romerike.

For en opprinnelig østfolding, som er oppvokst tett opp mot disse områdene, er byene for meg store shoppingeldoradoer hvor man reiser inn, gjør sine ærend og kommer seg fort ut igjen.

Mange av innbyggerne pendler ut, kompetansebedriftene etableres andre steder og varehandelen og kjøpesentre blir igjen som primus motor i sentrum. Byene er under sterkt arealpress og betongblokkene ruver i bybildet.

Bilkø er alltid en utfordring. Ikke ulik mye av problematikken og debatten som er i Hønefoss i dag.

Utvikling av jord og skogbruket

I Ringeriksregionen har vi ambisjoner om å få til mye, og det er bra. Det er mange næringer vi ønsker å trekke til oss og nye kompetansemiljøer skal etableres.

Allikevel, vi må ikke glemme de etablerte primærnæringene. Hva de betyr for regionen og hvilke muligheter de kan gi oss.

I vår kommune er fem prosent av arealet dyrket mark, og Ringerike er Norges nest største skogbrukskommune etter Trysil. Et sterkt, tradisjonelt landbruk gjør oss selvforsynte, opprettholder kulturlandskapet og skaper levende distrikter. I tillegg har utviklingen av landbruksnæringen gitt mange suksesshistorier.

Ask gårdsmat har mottatt prisen «Det norske måltid», Røyse bær som har fått pris for «årets matspire» og vi har andre produsenter som Ringerikserter, Ringerikspotet og flere ysterier som produserer gode matvarer basert på lokale ressurser.

Slike virksomheter styrker omdømmet og identiteten til regionen, bidrar til stolthet for innbyggere, skaper arbeidsplasser med mere. På Sokna bygges Norges største impregneringsanlegg.

Bærekraftig utnyttelse av skogbruket er en av klimaløsningene i det grønne skiftet gjennom karbonlagring, trær som byggemateriale og ny innovasjon.

En ny og spennende reiselivsdestinasjon

I Ringerikes Blad er det en artikkel hvor Unni Carlsen ønsker en storsatsing på reiselivet i Ringeriksregionen. Dette er jeg veldig enig i.

Med min utdanning i naturbasert reiseliv og innflytter til Ringerike ved nyttårsskiftet, var jeg veldig spent på å utforske naturområdene og hva annet regionen består av.

Som for mange andre innflyttere var Ringerike et ganske ukjent sted. Jeg ble veldig imponert over mange av de flotte kvalitetene som Ringeriksregionen har å by på. Ringkollen og Tyrifjorden var områder jeg hadde hørt om tidligere, men ikke hadde noen formening om.

Spesielt har jeg blitt veldig glad i Vikerfjell og de mange naturmulighetene som finnes der. Men, som mange andre er det et område som jeg kun har kjørt forbi tidligere.

Fremover sammen – på tvers av næringer

Vei og bane kan gi mye positivt for Ringerike, men jeg mener det er viktig å se på hele regionen og bruke de fortrinnene vi allerede har til å utvikle en god og spennende Ringeriksregion for både innbyggere og besøkende.

Det er ikke mange kommuner i Viken som kan skimte med både høyfjell, innsjøer, variert dyreliv og et stort handelssentrum.

Skal vi utmerke oss fra de omkringliggende regionbyene rundt hovedstaden, må vi ikke bare utvikle attraktive handelssentrum og eksklusive boligarealer med kort avstand til Oslo.

Vi må også satse på de eksisterende næringene og naturkvalitetene vi har, og utvikle dem sammen med ny næringsvirksomhet.

Det kan være vårt vinnerlodd i å skape en ny og attraktiv Ringeriksregion.