Som født og oppvokst i Hønefoss kjenner jeg at byplanen som blir lagt fram for innbyggerne langt ifra legger til rette for en langsiktig og god utvikling av byen. Byplanen er først og fremst lagt til rette for utbyggere, noe jeg mener er feil!

At kommunen og utbyggere må få til et godt samarbeid er en forutsetning for byutviklingen, men når kommunepolitikerne legger til rette for kontor og dyre leiligheter rundt byens hjerte nemlig fossen, da kjenner jeg at bypatrioten i meg våkner.

Skal Hønefoss som by styrke det lokale næringsliv som livnærer seg av handel i sentrum så må vi legge til rette for turisme. Det å utvikle Hønefoss fineste tomter langs det vi som by kan selge til turistene er en forutsetning for å nå det målet.

Marius Dalby

Leder i Rødt Ringerike

Hønefoss

 

Det er lett å være etterpåklok, og når byggene langs elven er reist da er det for sent. Kontorer kan bygges på Hvervenmoen, og i Tandberglia bygges det hus og rekkehus som mest sannsynlig er et bedre alternativ for en barnefamilie enn en dyre blokkleilighet på sagtomta og trippen.

Jeg mener byplanen må utsettes til en god plan er på bordet. Vi som innbyggere av Hønefoss skal ikke bli overkjørt og overhørt verken når det gjelder skole, skoleveier eller bygging langs elven.

Som bypatriot, Rabba-ramp og vaskeekte nordsida-gutt nekter jeg å sitte å se på at Hønefoss by blir offer for slett politikk.