Gå til sidens hovedinnhold

Byggestart på Utøyakaia mandag: Statsbygg vil bli ferdig til 10-årsmarkeringen

Statsbygg venter ikke på Ringerike tingrett og starter byggingen av minnesmerke på Utøyakaia.

Mandag vil Statsbygg starte arbeidene med tilrettelegging og bygging av det nasjonale minnestedet på Utøyakaia etter 22. juli-terroren.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim tar ett forbehold: Ringerike tingretts behandling av begjæringen fra Utstranda Vel om midlertidig forføyning.

Dagen etter at fylkesmannen avslo klagen fra velforeningen og en rekke beboere, leverte advokat Ole Hauge Bendiksen en stevning. Statsbygg og AUF hadde frist til fredag med å gi et tilsvar.

Deretter må domstolen ta stilling til om arbeidene kan fortsette eller om de må stanses.

AUF ber i sitt tilsvar til Ringerike tingrett om at naboenes krav ikke tas til følge.

– I denne saken er det et slikt «åpenbart misforhold» mellom partenes interesser som gjør at midlertidig forføyning ikke kan besluttes, skriver advokat Pål Martin Sand på vegne av AUF, som eier eiendommen hvor minnesmerket skal være.

Disse skal bygge

Skanska Norge er engasjert til å bygge og tilrettelegge området og adkomst.

Det tyske firmaet Ernst Strassacker Gmbh & Co skal produsere de 77 bronsesøylene, som utgjør en viktig del av minnestedet, mens det er arkitektene i Manthey Kula som har utformet minnestedet.

– Det blir ikke noen voldsomme ting som skjer. Vi har møter med Skanska, og de kommer til å kjøre inn noen maskiner og rydde skog, sier Njaa Aschim til NTB.

– Ferdig til 22. juli

Arbeidene vil ifølge Statsbygg pågå fram til juni 2021 slik at minnestedet skal stå klart til 10-årsmarkering for hendelsene 22. juli 2021.

Utøyakaia vil være avstengt fra 3. august fram til minnesmerket er ferdig på grunn av byggearbeidene.

Utøya AS vil etablere en reservehavn for MS Thorbjørn på Sørbråten i denne perioden.

Kommentarer til denne saken