– Få eller ingen på Veme har vært klar over situasjonen

Rune og Erik Hagen er blant dem som går imot salg av Veme stadion.

Rune og Erik Hagen er blant dem som går imot salg av Veme stadion. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerVi viser til innlegg Per Inge Johansen i Ringerikes Blad 21.01.15 under overskriften « Bygdekampen om anlegget på Veme».

Klubbhuset og stadion på Veme ble oppført med stor grad av dugnadsinnsats den gang i regi av Veme Sportsklubb. Veme Arbeiderlag bidro med kr. 50.000,- og prosjektet fikk tildelt tippemidler (som delvis må tilbakebetales ved et eventuelt salg).

Utover det var det i hovedsak bygdas befolkning som stilte opp på dugnad etter dugnad for å ferdigstille anlegget.

Meningen med sammenslåingen av idrettslagene på Veme og Sokna var å styrke aktiviteten.

Boikotter

Etter dette har anlegget på Veme blitt brukt i liten eller ingen grad i idrettslagets regi. Anlegget har i perioder vært leid ut til andre lag og foreninger. Men Soknedalen IL har nærmest boikottet anlegget på Veme til eget bruk. Det har kun vært aktuelt å bruke anlegget på Sokna til aktivitet for barn og unge.

En årsak til dette er selvfølgelig at det er flere innbyggere på Sokna enn Veme, men det viser idrettslagets holdning i flere år at vi på Veme får klare oss selv. Dette har bidratt til at kun få personer i bygda etter hvert føler tilhørighet til Soknedalen IL.

Etter nedleggelse av Heggen skole går de fleste av bygdas barn og unge på Helgerud skole og Veienmarka ungdomsskole, og da er det nærliggende å være medlem i Heradsbygda IL.

Sett i ettertid er det tydelig at styret i Soknedalen IL i lengre tid har jobbet med forberedende arbeider for salg Veme stadion. Dette som en del av finansieringen av nytt anlegg på Sokna.

Problemet er at arbeidet har foregått i det stille, og det er få eller ingen på Veme som har vært klar over denne situasjonen.

Ble overrasket

Overraskelsen var derfor stor da vi i desember fikk informasjon via Ringerikes Blad om salg av idrettsanlegget i bygda.

LES OGSÅ (krever innlogging): Bygdekamp om Veme stadion

Taktisk sett har styret gjort klokt i denne fremgangsmåten, minst mulig støy og informasjon i saksbehandlingsfasen, for dernest å overraske oss etterpå.

Dette er en lite demokratisk behandling sett i lys av at synspunkter fra oss på Veme burde vært tatt med i saksbehandlingen når dette er et anlegg bygget av Vemebygda og med bygdas midler.

Vi viser til brev fra barnerepresentanten i Ringerike kommune til Soknedalen IL av 22.07.2014 der han blant annet skriver:

«Barnerepresentanten er opptatt av at barn og unge skal ha enkel tilgang til aktiviteter og idrettsanlegg i sitt nærområde.

Soknedalen IL bør derfor før de behandler og fatter vedtak om salg / ikke salg av Veme stadion innhente synspunkter fra innbyggerne på Veme om dette spørsmålet. Dersom innbyggerne på Veme ikke påpeker mange negative følger ved et salg av Veme stadion, støtter barnerepresentanten de framlagte planene for en trinnvis utbygging av idrettsanlegget på Sokna».

Vi registrerer at Soknedalen IL totalt har valgt å overse anbefalingen fra barnerepresentanten, og det viser med all tydelighet at det om å gjøre å få realisert verdiene i anlegget, det vil si å få tak i pengene og overføre de til Sokna.

Vi vil påstå at innbyggerne her i bygda ikke vil få noe glede av dette, i hvert fall i meget begrenset grad.
 

Lite engasjement?

Per Inge Johansen påstår i sitt innlegg at det er lite engasjement fra Veme. Grunn til dette har vi vært inne på tidligere. Men vi kjører skiløyper gjennom hele vinteren til stor glede for mange i bygda.

Løypene kjøres på dugnad av ildskjeler, noe som viser engasjement i forhold til det vi kan få gjort noe med.
 

Enkel tilgang

Enkel tilgang til idrettsanlegg er helt avgjørende for å skape aktivitet blant barn og unge. Det er også avgjørende for å få frem toppidrettsutøvere.

Dette er Rune og Erik Hagen et bevis på. Ser man lenger tilbake i tid er Ole Henrik og Tor Fagerås, den gang bosatt på Veme, et bevis for dette. Derfor mener vi at det må bestå et anlegg i en eller annen form på Veme, samt et tilbud om skiløyper i nærområdet.

Som et ledd i dette mener vi forberedelsene til salg av stadion må stoppes umiddelbart, slik at det kan gjennomføres en redelig og ordentlig prosess av dette spørsmålet.

Det er det minste vi kan forlange, og et krav fra oss på Veme. Når styret i idrettslaget ikke evner det, tar vi selv initiativ til et folkemøte på klubbhuset tirsdag 03.03 kl.19.00 der vi håper mange fra bygda vil møte og si sin mening.

Innstillingen fra dette møte bør være med å danne grunnlag for den videre prosess.

Vi håper og tror også flere fra Sokna vil være enig i en slik fremgangsmåte der man ser saken i et lenger perspektiv, og ikke utelukkende tenker på å få «kloa» i pengene så fort som mulig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags