Hans-Petter Aasen vil utvikle Hønefoss, men vil at den beholder småbypreget. Bondegården hans er jo nærmeste nabo. Partiet vil ha mer politi i gatene, og de vil bruke 250 millioner skattekroner på å rehabilitere Hønefoss folkeskole, foruten 125 millioner på trygg skolevei for dem som hører til kretsen.

Senterpartiet er også positive til ombyggingen av kultursenteret med 50 millioner +. Byen er til for dem som bor der, som Aasen så treffende sier. Petersøya skal ikke bygges ned, den skal være park og friluftsområde – så slipper folk å kjøre til Ringkollen for å komme ut i naturen.

Distriktsutbygging har lenge vært en merkesak i partiets historie, men her er den redusert til planlegging og et krav om bedre bussforbindelse mellom Drammen og Hønefoss, det går på fylkets budsjett.

Det er også programfestet at gang- og sykkelveinettet skal bygges ut, og en sykkelstrategi for Hønefoss må realiseres raskt. Statens vegvesen betaler.

Sp vil heldigvis lage arealplaner for alle tettstedene, noe kommunens administrasjon har avgrenset til 6. Strømsoddbygda, Veme, Hen, Nakkerud, Åsa og Ringmoen er ikke tette nok ifølge det politiske flertall. Primærnæringene tar jo så stor plass, dyrt blir det også om en skulle bygge ut infrastruktur der folk bor mange hundre meter fra hverandre.

De siste listekandidatene som målbærer slike standpunkter bor begge i Hønefoss. På Tippen vil de ikke ha hus høyere enn 6 et. Nei, Aasen – takke meg til en 12 etasjes bygning å feste blikket på når en strever seg over brua i høstskodda.

Bye, bye Senterpartiet