Gå til sidens hovedinnhold

By og land hand i hand | Stein-Roar Eriksen (Ap) og Morten L. Kværnstrøm (Ap)

Artikkelen er over 1 år gammel

Det kan hende slagordet «by og land – hand i hand» lyder gammeldags. Men distriktspolitikken er viktig for Ringerike Arbeiderparti og vi skal etterleve Aps gamle parole.

Valg 2019: Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rundt 15.000 mennesker bor utenfor bygrensen, og er nærmest glemt i den offentlige debatten. Hvor mange debatter har dreid seg om distriktene de siste par årene? Altfor få.

Historisk har partiet i praktisk politikk stått for utvikling av bygdene og distriktssentrene. Derfor har vi hatt stor oppslutning.

Ringerike Arbeiderparti vil utvikle distriktene, og legge til rette for arbeidsplasser og befolkningsvekst i hele kommunen.

For at folk skal bo og virke, må god infrastruktur bygges, opprettholdes og utvikles. Tjenestilbudene er viktige: Legekontorer, sykehjem, skoler og barnehager.

Dette har vi over tid fulgt opp med store investeringer og utvikling av velferdstilbudene i distriktssentrene på Tyristrand, Hallingby, Sokna og Nes i Ådal. Det er nylig bevilget ytterligere midler til videreutvikling av velferdstilbud i Nes i Ådal.

Ringerike Arbeiderparti har vedtatt å gå imot nedlegging – eller forslag om – nedlegging av tjenestetilbud i distriktene.

Kommunens rike jordbruk, skogbruk og foredling av grus- og sandprodukter må ivaretas og bygges videre på. Det skaper arbeidsplasser, hjem og trygg fremtid.

Ringerike Arbeiderparti vil:

Utvikle hele kommunen: Bygdene, distriktssentrene og byen. Tilrettelegge for vekst og utvikling av næringslivet i hele kommunen.

Gå imot nedlegging av tjenestetilbud i distriktene, herunder eventuelle forslag om nedlegging av sykehjem.

Arbeide for å ivareta og utvikle jord- og skogbruket i kommunen.

Sikre god infrastruktur fordi den er viktig for både eksisterende og framtidig næringsliv i kommunen.

Sørge for nullvisjon for tap av dyrka mark, som er nedfelt i partiets politiske program. Ringerike kommune er Buskeruds største jordbrukskommune og landbruket er en vesentlig ressurs og næring lokalt som nasjonalt bidrar dermed til landets matsikkerhet.

Legge forholdene til rette for befolkningsvekst, styrket næringsliv og flere arbeidsplasser på Ringerike.

Legge til rette for ny industri og virksomhet basert på de store skogressursene i distriktet.
 

Kommentarer til denne saken