Oppland går fra sju til seks mandater, Buskerud går fra ni til åtte mandater, det gjør også Møre og Romsdal.

På den andre siden har Oslo og Akershus fått flere stortingsmandater i den nye mandatfordelingen. Akershus får to nye, og går med det fra 17 til 19 mandater. Oslo får ett nytt mandat og får dermed 20 stortingsmandater totalt.

– Oslo og Akershus har hatt stor befolkningsøkning siden sist mandatfordeling. Det er derfor disse valgdistriktene har fått flere mandater, heter det i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I de øvrige valgdistriktene er det ingen endringer.

De gamle fylkene er fortsatt valgkretser under stortingsvalget høsten 2021. Fordelingen skal i utgangspunktet gjelde for stortingsvalgene i 2021 og 2025.

Regjeringen har satt ned et utvalg ledet av lagdommer Ørnulf Røhnebæk, som skal foreslå ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utredningen skal avgis til departementet 27. mai.

For knappe to uker siden ble det kjent at flertallet i valglovutvalget mener at de 19 gamle fylkene bør beholdes som valgdistrikter til Stortinget.

Den nye valgloven vil gjelde fra stortingsvalget i 2025.

(©NTB)