Bruktbilselgeren Werner (42) har superteft for aksjer: Spesielt én aksje peker seg ut

Sparebank 1 Markeds og DNB har blinket seg ut to av de samme aksjene. Hobbyinvestoren Werner Frøshaug fra Hønefoss går i en annen retning.