Nå er den her igjen, høstens store talentkonkurranse på TV, "Stjernekamp." Siden jeg er fra Vestfold, ble jeg ekstra glad for å høre at den store barnestjernen fra min oppvekst, Anita Hegeland skal delta.

Jeg husker godt den lille levende dukken fra Sandefjord, med lyse krøller og et smil som smeltet alt og alle, sto på scenen og sang. Vi som lyttet ble stumme av beundring. For et talent og for en charm hun hadde. Klokkeklar røst og glade, morsomme tekster og melodier.

Hva med oss andre?

Men hva med oss vanlige, som ikke har noe medfødt supertalent? Er vi mindre betydningsfulle?

Slett ikke! Ifølge Jesus er ethvert menneske begavet! Ethvert menneske er betrodd noe gudgitt som er ment å være til glede for omverden.

Nå på søndag får vi høre Jesus fortelle om noen som ble betrodd veldig mye, og som forvaltet det klokt. Men vi får også høre om en som mente at det han var blitt betrodd var nærmest helt ubetydelig, så han ikke brukte sine evner og gaver i det hele tatt.

Bibelen er full av fortellinger om mennesker som våget å betro noe i Guds hender. De fikk se Gud gjøre storverk med det de ga Gud full råderett over.

Enten det var ei nistepakke i ørkenen som i Jesu hender ble mat til tusener eller det var 12 redde disipler som betrodde Jesus råderett over deres framtid. Det ble begynnelsen på en verdensvid kirke.

En øvelse i rettferdighet og omsorg

Jesus utfordrer oss til å øve oss i rettferdighet og omsorg for andre. Verdsett andre like høyt som Gud verdsetter deg.

Din evne til vennskap og evne til å hjelpe, trøste og oppmuntre, har Gud lagt ned i deg.

Forsøm ikke det talentet! Dersom ikke talentet ditt er oppøvet ennå, har du muligheten til å oppøve det så lenge ditt hjerte slår.