Gå til sidens hovedinnhold

– Bruk bjella, syklister!

Trafikksikkerhet er tema i dagens direkte linje.

Direkte linje

– Kling med klokka! I det fine veret er det mange som spring eller går på gangvegane. Det er og mange som syklar der. Syklistane kjem bakfrå, stille, gjerne med stor fart og passerar svært nær fotgjengarane. Difor burde syklistane varsle når dei skal suse forbi.

– Heldigvis går det som regel bra. Fotgjengarane held seg på den eine sida av gangvegen. Men det kan hende at ein tek eit steg til sides, eller vel å krysse over til den andre sida. Då kan det fort oppstå ein kollisjon, med risiko for skade både på syklisten, sykkelen og fotgjengaren. Det ville difor vera ynskjeleg at syklistane varslar med bjelleklang når dei skal passere fotgjengarar på sine treningsturar på gangvegane, sier Sverre Thune.

Massedeponi i Steinsfjorden

– Takk til Magne Kvamme og hans engasjement for å redde Steinsfjorden. Senest: «Fjorden taper i et skittent spill?» (Ringblad 23.4.) Hans artikkel i avisen 25. juni 2019 : «Feil grunnlag for fylling i Kroksundet» er avslørende lesning. Der vises til NIVA-rapport 2016: Bedret vannkvalitet i Steinsfjorden krever en fullstendig restaurering av Kroksundet, ved at både østre og vestre veifylling fjernes og erstattes av bro. (Artikkelforfatterne var Tjomsland, Berge og Bratlie: de er fjernet i senere NIVA-rapporter).

– Appell til ungdomsskolene i Ringerike og Hole: Sørg for at Steinsfjordens skjebne blir et tema, og sørg for at elevene får en gjennomgang av konsekvensene med baneprosjekt og ytterligere gjenfyllinger i Kroksund, sier Torgeir Haave Bentsen.

Les også

Skal Steinsfjorden bli taperen i et skittent spill? | Magne Kvamme

Brenner du for noe? Ring 32 17 96 66 eller send e-post til direkte.linje@ringblad.no.

Kommentarer til denne saken