Gå til sidens hovedinnhold

Brua til Storøya endrer ikke strømforholdene | Eirik Nørgaard

Artikkelen er over 1 år gammel

– Påstander blir som kjent ikke mer riktige ved at de gjentas ofte, skriver Eirik Nørgaard.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette sier Nivarapport LNR 4823–2004 Vannutskifting, fosfor og algevekst i Steinfjorden, ved fjerning av veifyllinger i Kroksund:

  • Ved simuleringene av vinddreven strøm var det ikke mulig å ta hensyn til flytebrua mellom Storøya og Elgstangen. Vi mener imidlertid at dette ikke vil føre til målbare endringer i de storstilte strømforholdene i området og ikke få noen vesentlig betydning for vannutskiftning i Steinsfjorden.
  • Vann som strømmer mot flytebrua vil dukke ned og fortsette nær uforandret på den andre siden. En del av det naturlige sundet er permanent fylt igjen av moloer ut til flytebrua. Dette ble det tatt hensyn til ved simuleringene.
  • Selv om moloene dekker de grunneste partiene, har de nødvendigvis redusert gjennomstrømningen i dette sundet. Ca. 150 meter av dagens åpning har dybder på mellom 5 og 10 meter (Geophysix 2004). Mellom Storøya og fastlandet nordenfor er avstanden nær 600 meter med dybder over 5 meter.
  • Vann fra sentrale deler av Tyrifjorden strømmer på begge sidene av Storøya.
  • Vanntransporten forbi Storøya vil ikke kunne bli begrensende faktor for hvor mye vann som kan trenge inn gjennom Kroksundet, selv etter mudring.»

Kai Hoddevik hadde et innlegg i Ringerikes Blad med tittel «Redd Steinsfjorden».

Der sier han at det er en katastrofe for Steinsfjorden, som er 100 prosent avhengig av et åpent sund, uten en brems som stopper vannet (at brua til Storøya blir værende).

Påstanden er død og maktesløs

Den siterte Nivarapporten viser med all mulig tydelighet at dette ikke er tilfelle. Vi må derfor kunne karakterisere påstanden som «død og maktesløs».

Det er tredje gangen i løpet av ganske kort tid at Kai kommer med denne påstanden. Men en påstand blir som kjent ikke mer riktig ved at den gjentas ofte.

Les også

Redd Steinsfjorden! | Kai Hoddevik

Begge de to første gangene har jeg skrevet motsvar i kommentarfeltet med henvisning til Nivarapporten, riktignok uten å sitere den.

Strømninger

Jeg sendte og Kai en video som viser sterke strømninger under brua tatt ved stigende vannstand. Strømningene er det som rapporten beskriver, at vannet vil dukke ned og fortsette.

LES OGSÅ: Om å bruke slegge i Kroksund | Ivar Gunnar Lia

At brua til øya ikke forverrer vilkårene for Steinsfjorden, kan vi si er dokumentert.

Påstanden om det motsatte er dermed ikke noe moment i forhold til det å beholde brua til Storøya.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.