Adventsstunden har hatt tilhold forskjellige steder, som på Ringkollen, i lavvo på Modum, på Sørsetra på Krokskogen, og nå hos Tony’s Matglede i Hønefoss. Oppfordringen om kjøttskam har tydeligvis ikke nådd fram til trauste brigadeveteraner som inntok sine juletallerkener med ribbe, pølse, kjøttkaker og surkål. Ja, og så var det risgrøt til dessert.

Denne adventsstundens gjest var pensjonert geofysiker Bjørn-Geirr Harsson med mange års ansettelse i Norges geografiske oppmåling, nå Statens kartverk. Temaet for hans foredrag var kart, kartmåling og Forsvaret. Utgangspunktet for kartmåling- og produksjon i Norge, er faktisk Forsvarets behov for kart da generalene oppdaget at man fikk bedre forsvar med kart. Det sier seg kanskje selv i dag, men var ingen selvfølge for omkring 200 år siden.

Harsson er en meget god forteller som vet å krydre foredragene med artige og spesielle detaljer. Han har skrevet bøker om fallskjermslipp til Milorg D14 og «Med Milorg på skauen, Ringerike, Hadeland og Hallingdal». Han ble hjertelig takket av en lydhør forsamling.

Styreleder Leif-Harald Olsen takket for frammøtet, ønsket god jul og vel møtt til et nytt år med faste møtedager og forskjellige arrangement med og uten damer.