Fredag vedtok Viken fylkesting bompengefinansieringen av E16-strekningen Skaret-Høgkastet-Hønefoss.

Vedtaket ble gjort med klart flertall, men Fremskrittspartiet, Rødt og Folkeaksjonen imot bompenger stemte imot.

– Det er veldig bra at finansiering av E16 Skaret-Hønefoss har blitt vedtatt. Vi har ventet lenge på en ny, bedre og mer trafikksikker vei, og nå kommer den endelig. Det gjør også at vi forhåpentligvis får en oppstart på Ringeriksbanen snart, kommenterer Sandra Bruflot (H) fra Hole.

Det skal koste 100 kroner å passere bommen, men med elektronisk brikke skal man få 20 prosent rabatt.

Elbiler skal betale 50 prosent av ordinær takst fratrukket brikkerabatt.