Gå til sidens hovedinnhold

Bompenger på brua er hjelp til selvhjelp | Lise Bye Jøntvedt (H)

– En virkelighetsoppdatering: Skal vi få gjort noe med gjennomgangstrafikken i Hønefoss, må vi gjøre det selv.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg visste jeg stakk hånden i et vepsebol da jeg i siste kommunestyre tok opp muligheten for å løse byens trafikkproblemer med å ta bompenger for å kjøre over bybrua.

LES OGSÅ: Nå vil Lise ha bompenger her: – Skal finansiere ny bybru

Det jeg konkret sa, var at det er klokt om vi politikere i kommunestyret begynner å tenke tanken.

Viken fylkeskommune, som eier veien, har åpenbart ikke penger til oss. Fylkeskommunen åpner derimot for bompenger for finansiering av lokale trafikkproblemer. Det kan være Ringerikes mulighet til løsning.

Et trafikkproblem

Tilsynelatende mener «alle» at Hønefoss har et trafikkproblem. Jeg også. Mange har gode forslag til løsninger, som ny bro eller tunnel under byen. Jeg har imidlertid ikke registrert noen gode forslag til hvor pengene skal komme fra.

Mitt forslag er å ta noen kroner fra hver bilist som passerer bybrua, og spare opp pengene det vil koste å gjøre det bedre både for bilistene og for alle oss andre i vår kommune. Bybrua i Hønefoss har en årsdøgntrafikk (ådt) på 22.000 kjøretøyer.

Det vil si at det i gjennomsnitt passerer 22.000 biler over brua hvert døgn hele året igjennom. Det er mange!

Noen vil selvfølgelig velge å unngå brua for å spare penger. Det vil gi noen kroner mindre på vår felles sparebøsse. Men det vil samtidig bidra til at køen gjennom byen blir kortere. Det er bra i seg selv.

Renere luft

Færre biler gir mindre utslipp og renere luft, og gjøre det lettere å være forgjenger eller syklist. Det er fint fra et folkehelsesynspunkt.

Men det vil også gjøre det lettere for de som ønsker å kjøre inn til sentrum for å handle i sentrumsbutikkene.

Bompenger vil være til fordel for de forretningsdrivende fordi tilgjengeligheten til sentrum blir bedre. Hønefoss by har tross alt innkjøringer fra både nord og syd, øst og vest. Det er ikke nødvendig å kjøre gjennom byen hvis du ikke skal til sentrum.

Vri brukaret

En ny bybro burde ideelt sett gått direkte fra Hønengata til Kongensgate ved hotellet. Det er trolig lite realistisk å få til. Det nest beste er byplanens og Statens vegvesens forslag om å vri landkaret som bærer brua.

Da vil brua fortsatt begynne på Nordre torg men knekke av og vris mer over mot Tippen, for å gå inn i Kongens gate omtrent ved hotellet. Dette har flere fordeler.

Dumpa med lyskryss ved Tippen er en flaskehals som blir borte. Den gamle bybrua foran Lloyds-buene blir uten biltrafikk og kan utvikles til det nye, flotte byrommet Tømmertorget.

Både i kommunestyret og i kommentarfeltene har det kommet negative kommentarer. Frp er prinsipielt imot bompenger. Det må partiet gjerne mene. Også noen av de andre som kommenterer mener at Norge er så rikt at staten bør betale.

Det kan man ønske seg, men det gjør altså staten ikke. En mener at gjennomgangstrafikken bør legges i tunnel under byen. Det hadde vært flott. Men hvem skal betale?

Rundkjøringer?

Flere nevner å sette trafikklysene på gulblink, eller å erstatte lyskryssene med rundkjøringer. Slike løsninger er rett og slett ikke akseptable i en by fordi de prioriterer biltrafikken og er farlige for myke trafikkanter.

Rundkjøringer er vanskelig å forsere for busser og store kjøretøyer, og virker best for å få ned farten i trafikken.

Les også

Lise får så hatten passer etter bompenge-utspill: – Det var bare det som manglet

En nevner tunnel gjennom St. Hanshaugen og med ny bro over elva, ovenfor fossen. Det forslaget ligger allerede i byplanen, og kalles Nordre tangent. Nordre tangent vil løse mange problemer, men også den skal finansieres.

Mest realistisk

Det mest realistiske for å gjøre noe med trafikken i Hønefoss på relativt kort sikt er etter min oppfatning å vri brukaret og få delvis ny bybru.

Dette vil koste penger, mer enn 200 millioner kroner.

Vi kan kanskje få det til med bompenger, kanskje spleise med fylkeskommunen, og få en løsning som vil være til fordel for alle som bor i Ringerike kommune.

Kommentarer til denne saken