Det finnes to typer bomringer. Den ene typen settes opp for å finansiere blåblå motorveiprosjekter som ikke trengs og som gjør at utslippene våre øker. De Grønne er det partiet som stemmer mot flest slike bompengefinansierte veiprosjekter på Stortinget.

Den andre typen settes opp for å redusere biltrafikken inn mot byene og samtidig finansiere den kollektivtrafikken og de sykkelveiene som skal erstatte den forurensende trafikken. Denne typen bompenger er god og nødvendig grønn politikk, og bidrar til å kutte klimagassutslipp, gjøre lufta bedre og minske presset på overstappa byer.

Det hevdes at bompenger er usosialt. Sannheten er at det er mye mer usosialt å fjerne bompengene. Det er usosialt å si nei til klimatiltak, for vi vet at klimakrisen rammer de fattigste hardest.

Even Jacobsen

 

Det er usosialt å si nei til å fikse bylufta, for vi vet at helseskadelig luft rammer de fattigste hardest. Det er usosialt å føre en politikk som tvinger alle familier å investere i dyre biler. De fattigste har ikke bil og er avhengig av et godt kollektiv- og sykkeltilbud. Det er verdt å minne om at det for det meste er relativt rike menn som passerer bomringene, og at det er de samme mennene som sutrer.

Bompengeopprøret er tåpelig sutring. Lytt heller til oss unge i klimaopprøret og stem på Miljøpartiet De Grønne i høstens valg. Vi er de eneste som med stolthet sier det som det er: Det er klart vi skal ha bompenger!

LES OGSÅ: Ikke bompengekrise, men klimakrise | Ringerike Venstre