Vi ser en sterkt økende debatt mot bompenger/bomringer. Særlig i Bergen og Stavangerområdet. Debatten kommer nok også til forsterkes i Oslo, og kan komme i Ringerike.

Debatten kan med fordel deles i to. Bompenger til delfinansiering av et helt konkret veiprosjekt hvor innkreving avsluttes når planlagt finansieringsandel er nådd, ser ut til å ha en brukbar forståelse så lenge bompengeandelen holdes på et rimelig nivå. Et godt eksempel kan være veien mellom Roa og Gardermoen.

Per Stamnes

 

Det som tydeligvis ikke har samme forståelse, er bomringer hvor pengene som kreves inn går til mange ulike formål som finansiering av kollektivtransport, gang- og sykkelveier og lignende. Da er det ingen direkte forbindelse mellom bilisten som betaler og vedkommendes nytteforståelse.

Her tror jeg politikerne tvinges til å si stopp. Det vil være svært skadelig hvis debatten ødelegger hele utbyggingsprogrammet for en helt nødvendig storsatsing på tidsmoderne veier. Dette er et overmodent behov i Norge.

Mitt ønske er at debatten nyanseres og at en mye klarere skiller mellom bompenger til en konkret veistrekning og bomringer hvor pengene spres til mange ulike formål.

LES OGSÅ: