Et prosjekt kan gi over 1000 boliger på Tyristrand, to andre forslag godt over 100. I «Tangen terrasser» nøyer man seg med et kvart hundre boenheter.

Tre grunneiere har engasjert Salutaris Eiendom AS til å lage et boligforslag. Området ved Snaketangen ligger ikke langt fra Tyrifjorden og er vel 20 dekar stort.

– Vi føler at dette er et spennende område. Det ligger fint til, sier daglig leder Lars Thalberg.

Grunneierne

Disse tre er grunneiere i Tangen terrasser:

  • Espen Tangen Berget, Vestfossen.
  • Vigdis Tangen, Hokksund.
  • Benthe Tangen, Krokstadelva.

Salutaris Eiendom AS har adresse Sofiemyr og er et tomteutviklingsselskap som primært jobber i triangelet Sandefjord-Hamar-Fredrikstad.

Selskapet oppgir å ha cirka 110 prosjekter i dette triangelet.

25 boliger

Det ønskede boligområdet ligger ved Støaveien, vel halvannen kilometer fra Tyristrand sentrum.

Området er eid av en familie, som eiendomsutviklerne har avtale med.

– Vi har en rettighet til å kjøpe dette området, sier han.

Foreløpige anslag viser at området kan gi 25 boliger.

Små barn

Salutaris Eiendom foreslår småhusbebyggelse, større og mindre eneboliger samt hus organisert rundt små tun.

– Det vil bli en blanding av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus, slik jeg ser det i dag, sier Thalberg og påpeker at dette ikke er noe typisk leilighetsområde i dag.

LES OGSÅ: 50–100 boliger og ny kunstgressbane: – Det blir ikke noen blokkbebyggelse her

Boliger er tenkt bygd rundt bilfrie gårdstun i et skjermet miljø som blant annet er tilpasset oppvekst og små barn.

Boligprosjektet skal legge vekt på det gode livsløpet og ha spesielt fokus på barn og unge.

– Dyrere og dyrere

Tyristrand ligger ikke i selskapets primærområde, men Thalberg har likevel fattet interesse for Ringeriksregionen.

– Vi synes at Ringerike er et veldig spennende område, sier han og tenker både på ny togforbindelse og utbedring av veinett.

– Oslo-området blir tettere og tettere å bo i, og det blir dyrere og dyrere, påpeker Thalberg og tror at folk begynner å trekke seg litt ut av «Oslo-gryta».

– Det er ikke langt fra Ringerike til Gardermoen og Sandvika; området ligger sentralt til.

Bygger ikke selv

Salutaris Eiendom bygger ikke boliger selv. Selskapet utvikler tomtene slik at de blir byggbare.

– Så finner vi samarbeidspartnere, som går videre og står for selve byggingen, sier Thalberg og legger til at det er tidlig i prosessen.

– Vi jobber med å få området avsatt til bolig og er i en innledende fase, sier han om innspillet til revideringen av kommuneplanen i Ringerike.