(Siste)

Mens strømprisene har falt, har nemlig fyringsoljen blitt stadig dyrere.

Strømprisene er nå 30 prosent lavere enn høsten 2011, mens prisen på fyringsolje gått i været etter avgiftsøkningen i januar.

Boligeiere som bruker elektrisk oppvarming, betaler nå rundt 80 øre per kilowattime. Tilsvarende pris for vanlig fyringsolje er 1,13 kroner.

Sjekk regnestykket under bildet til høyre!

Store besparelser

En eneboligeier kan dermed spare over 22.000 kroner i året dersom oljefyren erstattes av en god varmepumpe.

– Ifølge våre beregninger kan strømregningen reduseres med over 70 prosent; fra 31 000 til under 9.000 kroner, sier Tor Brekke, markedssjef for bolig i Enova.

Enovas utregning tar høyde for at varmepumpen ikke dekker hele varmebehovet, og at direkte elektrisitet dekker 25 prosent. På grunn av tap i varmesystemet, har oljefyring lavere virkningsgrad enn for eksempel panelovner og varmekabler.

Brekke minner samtidig om at de beste varmepumpene er en kostbar investering, og at det vil ta noen år å tjene inn pengene.

– En varmepumpe som leverer vannbåren varme koster fra 120.000 kroner og oppover, men det finnes rimeligere alternativer som gir store besparelser, sier Brekke.

Forbud

I løpet av seks år må alle som fyrer med fossil olje uansett finne et alternativ. Fra 2020 er det nemlig varslet forbud. For å få fortgang på utfasingen gir Enova nå 25.000 kroner til dem som bytter til en fornybar energikilde.

– Vi er opptatt av at utfasingen skal skje på en måte som er klimavennlig og styrker forsyningssikkerheten, sier Brekke.

– Derfor er det en forutsetning for å få støtte at boligeierne ikke bare bruker elektrisitet som oppvarming, men kombinerer med en varmepumpe eller andre miljøvennlige løsninger når de kvitter seg med oljefyren.

Økt pågang

Siden Enova kom med tilbudet for ett år siden, har over 2.500 huseiere benyttet seg av ordningen.

– Vi venter enda større pågang med de høye oljeprisene vi har nå. Det meste av energiforbruket i eldre boliger går til oppvarming, og da utgjør prisforskjellene en hel del, sier Tor Brekke.

Han legger til at det viktigste argumentet for å hive ut oljefyren likevel er å redusere klimagassutslippene:

– Å fyre med fossil olje er noe av det mest klimafiendtlige du kan gjøre som privatperson. En oljekjel, med det forbruket som er brukt i vårt regnestykke slipper ut over sju tonn CO2 i løpet av året!

Støtteordninger for bolig

Enova ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i mer miljøvennlig retning.

Statsforetaket eies av Olje- og energidepartementet, og står bak disse støtteordningene til landets boligeiere:

  • Energirådgivning
  • Energioppgradering av boligen
  • Utfasing av oljekjeler
  • Omlegging av el-basert til fornybar vannbåren oppvarming
  • Sentralt styringssystem
  • Solfangere
  • Støtte til energieffektive nybygg

For borettslag og sameier finnes egne støttetilbud. (ANB)