Vil bygge 25 leiligheter på branntomta

Øverst ser du hvordan gamle Bergland hotell ser ut i dag, og nederst kan du se hvordan det bli på Bergland dersom planene blir gjennomført.

Øverst ser du hvordan gamle Bergland hotell ser ut i dag, og nederst kan du se hvordan det bli på Bergland dersom planene blir gjennomført. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Gamle Bergland Hotell kan bli til nytt leilighetsbygg.

DEL

Bergensmannen Leif Otto Pettersen vil bygge 25 leiligheter på Bergland Hotell. Pettersen, som eier hotellet, har planene klare for et bygg med 25 leiligheter på branntomten.

Det var ikke drift ved hotellet på Sokna da det brant i påsken 2010. Siden har det skjedd lite på stedet med unntak av en opprydding i fjor. Da fortalte eieren fra Bergen at han hadde planer om ny drift - enten som vanlig hotell, eller en annen form for virksomhet.Nå er tegningene ferdig hos Roar Jørgensen AS, som har fått i oppdrag å sette prosjektet ut i praksis som leilighetshotell.

– Jeg har overlatt alt til dette firmaet i Hønefoss. Derfor kan de gi deg alle nødvendige opplysninger om tegninger og saksgang. Men går fremdriften som ønsket, er håpet å komme i gang i løpet det kommende året. Det har gått alt for lang tid. Nå har jeg tro på at det endelig skjer noe. Jeg er rimelig sikker på at vi skal få til dette, hvis Ringerike kommune er positive, sier Leif Otto Pettersen.

Prosjekt- og byggeleder Morten Kristiansen hos Roar Jørgensen AS bekrefter at de har fått oppdraget.

– Det stemmer. Vi har gjort ferdig tegningene etter eierens ønsker. Nå går prosessen videre med søknad til kommunen om rammetillatelse.

Kristiansen legger til at saken skal gjennom flere instanser.

– Naboer har fått muligheten til å komme med sine eventuelle innsigelser. Dispensasjonssøknader skal behandles og godkjennes, før en endelig byggetillatelse kan gis fra Ringerike kommune.

Etter det Ringerikes Blad erfarer kan det være mulig å sluttbehandle søknaden før jul i år.

Bygget skal altså bygges på den eksisterende tomten til Bergland Hotell, og det er ikke snakk om å utvide grunnen for å få plass til de 25 leilighetene.

I følge Morten Kristiansen hos Roar Jørgensen AS, skal ikke leilighetene selges for fastboendebruk.

– De skal driftes som såkalte ferieleiligheter, hvor folk bor i perioder. Eksempelvis slik som leiligheter på Norefjell. Prismessig vil leilighetene på Bergland trolig bli gunstig i forhold til de som finnes andre steder.

Kristiansen tror Bergland Leilighetshotell kan bli et populært tilbud til folk som blant annet ønsker en ferieleilighet med kort avstand til Norefjell.

– Jeg ser dette som et seriøst og spennende byggeprosjekt hvis det blir gitt godkjenning.

Artikkeltags